لباس عروس آستین دار یقه اسکی تور برای خانم هایی که دوستدارند محجبه باشند و در قسمت گردن آن ها پوشیده باشد بسیار مناسب است. در این نوع لباس عروس عموما دامن ساده و پف کمی استفاده میشود. پارچه این نوع لباس عروس عموما از تور و حریر و ساتن استفاده میشود. دامن این نوع لباس عروس کار شده و نقش و نگار ساده ای دارد. این نوع لباس عروس عموما برای خانم هایی که اندام متناسبی دارند مناسب است زیرا در قسمت دامن این نوع لباس عروس پف وجود ندارد و خانم های چاق نمی توانند از این مدل استفاده کنند تا عیوب بدن خود را بپوشانند.